Inhoudelijke voorbereiding nationaal burgerberaad klimaat

PBL kennis aan tafel discussienotitie

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft het PBL gevraagd om een discussienotitie te schrijven voor de inhoudelijke voorbereiding van het Nationaal burgerberaad Klimaat.

Het PBL heeft aan dit verzoek gehoor gegeven onder de noemer ‘Kennis aan tafel’. Het OFL gaat het nationaal burgerberaad klimaat op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren, en is recent met de eerste voorbereidingen gestart. Met het burgerberaad wil het kabinet de invloed van Nederlanders op de klimaatopgave vergroten. De vraag aan het burgerberaad luidt: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’

Doel van deze notitie is om, naast een verkenning van de vraagstelling en de beschikbare informatie, een discussie op gang te brengen over de afbakening van de vraag en de inhoudelijke voorbereiding van het burgerberaad. Hierbij is het streven om expliciet stil te staan bij de verschillende perspectieven die er op de vraagstelling mogelijk zijn. Het Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving (OFL) organiseert in de loop van 2024 een of meerdere discussiebijeenkomsten rond de discussienotitie met relevante kennisinstituten en deskundigen.

Auteurs

PBL Auteurs
Jetske Bouma

Kenmerken

Publicatietitel
Inhoudelijke voorbereiding nationaal burgerberaad klimaat
Publicatiesubtitel
PBL kennis aan tafel discussienotitie
Publicatiedatum
11 maart 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
33
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5506