Jetske is programmaleider van het programma Milieubeleidsinstrumentarium en het programma Integrale Beleidsevaluatie en projectleider van diverse projecten rond de vormgeving en evaluatie van het Nederlandse landbouw-, voedsel en natuurbeleid. Jetske werkt samen met diverse universiteiten, en begeleidt meerdere promotiestudenten, o.a. rond de effectiviteit van gedragsinterventies en de potentie van prijsprikkels voor het beïnvloeden van voedselkeuzegedrag. In het afgelopen jaar heeft zij ondermeer onderzoek gedaan naar de financieringsbehoefte rond natuurinclusieve landbouw en de vormgeving van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Eerder leidde Jetske het werk rond ‘Inclusive Green Growth’ voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met o.a. onderzoeken naar publiek-private partnerschappen, duurzaam landgebruik en de financiering van ecosysteemherstel. Zie hieronder een aantal van haar (Nederlandse) publicaties; voor een overzicht zie haar CV.

Opleiding 

  • 2008 Promotie Milieu-economie, Universiteit van Tilburg
  • 1996 Doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam