Samenhangend beleid voor internationale samenwerking en leefomgevingsopgaven

Leefomgevingsopgaven zijn een steeds belangrijker thema bij internationale samenwerking. Ontwikkelingslanden zijn namelijk zeer kwetsbaar voor de gevolgen van uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Via het Beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) zet Nederland zich in voor duurzame internationale ontwikkeling. Deze notitie is geschreven op verzoek van de directie Inclusieve Groene Groei (ministerie van Buitenlandse Zaken) en is ingebracht in de voorbereiding van een nieuwe beleidsnotitie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Wereldwijd worden pogingen ondernomen om duurzame veranderingen in gang te zetten. Men spreekt daarbij ook wel over transformaties, omdat het vaak gaat om grootschalige veranderingen in technologische, economische, sociale en politieke factoren. Verschillende transformaties zijn onderling vaak sterk verbonden: zo ondersteunt het beperken van klimaatverandering ook het tegengaan van biodiversiteitsverlies.


Transformaties en welvaartsontwikkeling hangen samen en kennen diverse kansen en risico’s. BHOS-beleid dat aandacht heeft voor deze samenhang kan beter inspelen op die kansen, en de risico’s helpen beheersen. Daarnaast kan het BHOS-beleid helpen om de negatieve gevolgen van productie en consumptie binnen Nederland voor ontwikkelingslanden te verkleinen. Het oppakken van deze opgave tot samenhang is niet makkelijk. Deze notitie geeft beleidsmakers daar handvatten voor.

Auteurs

PBL Auteurs
Timo Maas Sophie de Bruin Hester Brink

Kenmerken

Publicatietitel
Samenhangend beleid voor internationale samenwerking en leefomgevingsopgaven
Publicatiesubtitel
Notitie ten behoeve van Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
Publicatiedatum
1 april 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
13
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4701