Duurzame ontwikkeling

Door duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties – hier en in andere delen van de wereld – in gevaar worden gebracht. Dit betekent concreet dat economische groei plaatsvindt binnen de grenzen van het ecosysteem en dat er aandacht is voor de verdeling van welvaart en de veerkracht van het sociaal-maatschappelijke systeem.

Brede Welvaart is een nationale uitwerking van het streven naar duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals zijn dat op mondiale schaal. Of beleid bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wordt idealiter meegenomen in integrale afwegingen van de welvaartseffecten van beleidsopties,  zoals bijvoorbeeld in maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Het PBL doet op al deze terreinen onderzoek.

Nieuws

Maatregelen tegen klimaatverandering hebben vooral positieve effecten op behalen Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Lees meer

Publicaties

Modellen