Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. De manier waarop we deze levenskwaliteit bereiken, lijkt echter geen stand te kunnen houden voor volgende generaties.

Door duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties – hier en in andere delen van de wereld – in gevaar worden gebracht. Ruim 20 jaar na de introductie van deze definitie door Brundtland is ‘duurzame ontwikkeling’ een gevestigd begrip waar vrijwel niemand tegen is. Van allerlei activiteiten en producten zijn duurzame varianten ontstaan. Toch is er nog veel discussie over wat al dan niet duurzaam is. Voor de één betekent dit producten zonder kinderarbeid en ‘eerlijke’ prijzen, voor een ander staat een productie die efficiënter met energie en grondstoffen omgaat voorop. Of de huidige ontwikkelingen al dan niet duurzaam zijn, hangt dan ook af van verschillende maatschappelijke opvattingen over wat er toe doet, hoe dit te bereiken en wat een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten wordt gevonden. Duurzame ontwikkeling zegt dus niet alleen iets over risico’s van huidige ontwikkelingen en mogelijkheden om deze te verminderen – via techniek, gedrag, economie, regulering en/of institutioneel – maar ook over de maatschappelijke normen en waarden die achter de te nemen keuzen liggen.

Feiten en cijfers

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot...

Voor veel leefomgeving-gerelateerde SDG-targets bestaan al nationale doelstellingen

Van...

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van...

De stad in trek

Wereldwijd trekken mensen naar de stad en dat zal volgens de prognoses van de VN de komende...

Verder in dit onderwerp