GISMO - The Global Integrated Sustainability MOdel

Het GISMO model is ontwikkeld om veranderingen in kwaliteit van leven te analyseren als gevolg van veranderingen in de drie duurzaamheiddomeinen: sociaal, milieu en economie. Input voor het model zijn economische ontwikkeling, mondiale milieuveranderingen en de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten als voedsel, water en energie. Kwaliteit van leven worden ondermeer uitgedrukt in gezondheid, armoede en onderwijs. Het model maakt deel uit van het brede IMAGE raamwerk.