Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4404 resultaten
 1. Regionale verschillen in carrièreverloop na de WW

  De werkloosheidsuitkering (WW) is bedoeld als inkomensondersteuning bij het overbruggen van een periode van werkloosheid tussen twee banen. Maar het vinden van een nieuwe baan betekent niet voor...

 2. Developments in monitoring climate change adaptation in urban areas. Quick scan of experiences outside the Netherlands.

  In support of the Dutch Delta Programme on Spatial Adaptation, PBL has conducted a quick scan of developments outside the Netherlands in methods to monitor the impact (output and outcome) of...

 3. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 4. Monitoring klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Quick scan van ervaringen elders in de wereld

  Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het PBL verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld, die de voortgang en effect (output en outcome) monitoren van...

 5. A methodology and implementation of automated emissions harmonization for use in Integrated Assessment Models

  Emissions harmonization refers to the process used to match greenhouse gas (GHG) and air pollutant results from Integrated Assessment Models (IAMs) against a common source of historical...

 6. The geography of future water challenges

  This publication shows that, without improved water management or adaptation to climate change, the global sustainability goals cannot be achieved. The report highlights the urgent need for an...

 7. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...

 8. Comparing future patterns of energy system change in 2 °C scenarios to expert projections

  Integrated assessment models (IAMs) are computer-based instruments used to assess the implications of human activity on the human and earth system. They are simultaneously also used to explore...

 9. Alternative pathways to the 1.5 °C target reduce the need for negative emission technologies

  Mitigation scenarios that achieve the ambitious targets included in the Paris Agreement typically rely on greenhouse gas emission reductions combined with net carbon dioxide removal (CDR) from the...

 10. 5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

  Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is het ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de nieuwe minister...