Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4539 resultaten
 1. Cities in Europe (Chinese)

  Cities are expected to play a key role in delivering the Europe 2020 strategy for smart, green and inclusive growth. Therefore, the European Commission, EU Member States and European cities are...

 2. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 3. The impact of farm size on agricultural sustainability

  Farm size plays a critical role in agricultural sustainability. This may have far-reaching consequences for the economic and environmental performance of agricultural production, resulting, for...

 4. Costs of offshore wind energy 2018

  The Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate requested PBL to conduct an update on SDE+ base amounts and grid connection costs of offshore wind energy in the Netherlands, based on current...

 5. Future global pig production systems according to the Shared Socioeconomic Pathways

  Global pork production has increased fourfold over the last 50 years and is expected to continue growing during the next three decades. This may have considerable implications for feed use, land...

 6. Werkzekerheid na werkloosheid: de rol van de arbeidsmarktregio

  Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat voormalig werklozen in de eerste vijf jaar van hun loopbaanvervolg werk kunnen behouden. Voor voormalig werklozen...

 7. Werkzekerheid en de start op de arbeidsmarkt: de rol van de regio

  Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat starters in de eerste vijf jaar van hun loopbaan werk kunnen behouden. Voor starters uit de periferie of een...

 8. Achtergronden bij de toekomst van de Noordzee

  Dit document beschrijft de achtergronden bij PBL-scenariostudie ‘De toekomst van de Noordzee’. De scenariostudie verkent de ruimtelijke en ecologische effecten van mogelijke ontwikkelingen op de...

 9. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 10. Werkprogramma 2019

  In het werkprogramma voor 2019 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.