Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4409 resultaten
 1. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 National Inventory Report 2018

  This report documents the Netherlands' submission of its annual greenhouse gas emission inventory for 2018, in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework...

 2. Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

  In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die...

 3. GHG mitigation scenarios for major emitting countries: an overview of recently adopted policies

  NewClimate Institute, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and IIASA present an overview of on climate change mitigation policies in 25 major emitting countries/regions that have been...

 4. The Emerging Governance Landscape around Zero Deforestation Pledges. Insights into dynamics and effects of zero deforestation pledges.

  Voluntary commitments to eliminate or reduce deforestation are developing into a powerful framing of global activities to combat deforestation and forest degradation. With the demand for...

 5. Nationale kosten klimaat- en energietransitie in 2030 – Update 2018

  In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030, en over de kosten die daarmee...

 6. Regionale verschillen in carrièreverloop na de WW

  De werkloosheidsuitkering (WW) is bedoeld als inkomensondersteuning bij het overbruggen van een periode van werkloosheid tussen twee banen. Maar het vinden van een nieuwe baan betekent niet voor...

 7. Developments in monitoring climate change adaptation in urban areas. Quick scan of experiences outside the Netherlands.

  In support of the Dutch Delta Programme on Spatial Adaptation, PBL has conducted a quick scan of developments outside the Netherlands in methods to monitor the impact (output and outcome) of...

 8. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 9. Monitoring klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Quick scan van ervaringen elders in de wereld

  Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het PBL verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld, die de voortgang en effect (output en outcome) monitoren van...

 10. A methodology and implementation of automated emissions harmonization for use in Integrated Assessment Models

  Emissions harmonization refers to the process used to match greenhouse gas (GHG) and air pollutant results from Integrated Assessment Models (IAMs) against a common source of historical...