Energiegebruik verdrievoudigd sinds 1950

Nieuws

Het totale energiegebruik per persoon in de afgelopen 50 jaar meer dan verdrievoudigd. De groei van het ruimtebeslag hield echter ongeveer gelijke tred met de groei van de bevolking dankzij verbeterde productietechnieken die de verhoogde consumptie compenseerden.

Deze conclusies staan in het achtergrondrapport "Voetafdrukken van de Nederlanders" bij de Milieubalans 1999, waarin de afwenteling op het buitenland wordt beschreven van milieuproblemen die veroorzaakt worden door activiteiten in Nederland. Hierbij is een methode gebruikt die vergelijkbaar is met de zgn. 'ecological footprint' ontwikkeld door Wackernagel en Rees. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in ruimtebeslag en energiegebruik. Daarmee samenhangende thema’s zoals biodiversiteit, leefstijl en consumptiepatronen worden in nationaal verband nader geanalyseerd. Ruimtebeslag van Nederlanders Tot 2030 wordt een lichte toename in het ruimtebeslag per Nederlander verwacht, vooral als gevolg van de toenemende vraag naar hout. Dit is een uitkomst van een achtergrondstudie "Het ruimtebeslag van Nederlanders 1995-2030" uitgevoerd ten behoeve van de Vijfde Milieuverkenning. Hierin zijn soortgelijke berekeningen als voor de historische analyse uitgevoerd voor een tweetal scenario's. Daarbij zijn voor de belangrijkste producten consumptiescenario’s gebruikt of geconstrueerd. Verder zijn er bepaalde technische ontwikkelingen verondersteld in de productieketens, zowel in binnen- als buitenland, met name voor de landbouwproductiviteit.