Perspresentatie PBL-signalenrapport 'Wissels omzetten'

Nieuws

U bent van harte uitgenodigd voor de perspresentatie van het PBL-signalenrapport 'Wissels omzetten - Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw' op maandag 17 juni 2013 om 10.45 uur in de Frits van der Poelzaal van perscentrum Nieuwspoort.

Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de 21e eeuw echt aanpakken en wil Nederland daarbij internationaal mee kunnen komen, dan zullen overheden, burgers en bedrijven het roer moeten omgooien.

In 'Wissels omzetten' geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een kritische analyse van het huidige milieubeleid en reikt het bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw. Met dit tweede signalenrapport roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over de vraag welk spoor Nederland de komende decennia wil bewandelen!

Programma

10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee

10.45 uur: PBL-directeur prof.dr. Maarten Hajer:

  • woord van welkom
  • presentatie van 'Wissels omzetten'


1.05 uur: SER-voorzitter ir. Wiebe Draijer:

  •     reflectie op Wissels omzetten

1.15 uur:

  • Overhandiging van het signalenrapport aan Staatssecretaris
  • van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld
  • Korte reactie van de Staatssecretaris

11.25 uur: Vragen / discussie

11.45 uur: Afsluiting

Aansluitend is er  voor journalisten gelegenheid voor individuele interviews.

Voor deze perspresentatie zijn naast journalisten ook vertegenwoordigers uit beleid, politiek en maatschappelijke organisaties uitgenodigd.