Toenemende welvaart een grotere belasting van het milieu?

Nieuws

Wat is de relatie tussen enerzijds welvaartsgroei en maatschappelijke trends en anderzijds energiegebruik en milieuvervuiling? Het RIVM heeft een model gebouwd waarmee de samenhangende ontwikkeling van consumptie, technologie en energiegebruik gesimuleerd kan worden.

De basis van de modellering is dat de inkomsten van mensen bepalend zijn voor hun uitgavenpatroon. Onderzocht is hoe welvaartsgroei en trends (zoals vergrijzing, meer gemaksvoeding en productverbeteringen) leiden tot meer energiegebruik en milieuvervuiling in de toekomst.