Een nieuwe ronde New Towns en Vinex, het juiste antwoord op de wooncrisis?

Seminar
2 Juli 2024

Academielezing over de woningbouwopgave door architectuurhistorica dr. Michelle Provoost

Nederland staat voor een enorme woningbouw- en verstedelijkingsopgave met de doelstelling één miljoen woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Om deze doelstelling te kunnen halen zet beleid opnieuw in op grootschalige verstedelijkingslocaties. Krijgen we een nieuwe ronde New Towns – steden in het weiland – en Vinex-wijken? Voor de Academielezing 2024 hebben we architectuurhistorica dr. Michelle Provoost uitgenodigd te spreken vanuit haar internationale expertise op grootschalige woningbouw. Van welke eerdere ruimtelijke nota’s en projecten kunnen we leren en wat moeten we beter doen in toekomstige nieuwbouwgebieden? Willen we bouwen voor één levensfase of kunnen starters, gezinnen én pensionado’s er terecht? Hoe bouwen we een wijk voor iedereen, niet alleen voor de welgestelde middenklasse? En wat kunnen we leren van buitenlandse New Towns en wijkontwikkeling?

Foto van Michelle Provoost

Na deze lezing, die wordt ingeleid door PBL-directeur Marko Hekkert, gaan we samen in gesprek. We hebben enkele beleidsmakers uit verschillende overheidslagen uitgenodigd om vanuit hun werk te reflecteren op Provoost. Ook onze onderzoeker Christian Lennartz, die recent over dit onderwerp publiceerde, zal reageren op de lezing. Daarna is het woord aan de zaal.

Michelle Provoost

Michelle Provoost is directeur van het International New Town Institute en partner bij Crimson Historians and Urbanists. Ze is gespecialiseerd in stedenbouwkundige geschiedenis, naoorlogse architectuur en hedendaagse stedelijke ontwikkeling. Door haar wereldwijde netwerk neemt zij het internationale perspectief nadrukkelijk mee in haar verhaal over de uitdagingen voor Nederland.

Programma

TijdProgrammaonderdeel
14.30Inloop
15.00Welkom door PBL-directeur Marko Hekkert
15.10Lezing ‘Een nieuwe ronde New Towns en Vinex?’ door Michelle Provoost
16.00Reflectie vanuit beleid en PBL
16.15In gesprek met de zaal
16.45Napraten met een drankje

Aanmelden