Onvoorziene gebeurtenissen kunnen reden zijn om tóch te verhuizen

07-02-2011 | Nieuwsbericht

Veel mensen die eerder aangaven te willen verhuizen, slagen er niet in hun geuite verhuiswens te realiseren. Anderen daarentegen verhuizen wel, terwijl ze dat niet van plan waren. Hoe komt dat? Uit empirisch onderzoek van het PBL blijkt dat onvoorziene gebeurtenissen deze discrepantie tussen verhuiswensen en verhuisgedrag voor een deel verklaren.