PBL-academielezing Janez Potočnik

09-03-2018 | Nieuwsbericht

Op dinsdag 17 april 2018 verzorgt dr. Janez Potočnik (voormalig eurocommissaris) de PBL-academielezing. Titel van zijn lezing luidt 'Brede welvaart: de SDG’s prominent op het nationale toneel!'

Zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) een instrument om richting te geven aan onze nationale beleidsprocessen? Kunnen de SDG’s helpen met het balanceren van publieke waarden, van economische, sociale en ecologische belangen? Welke uitdagingen brengt dit mee voor Nederland in het bijzonder?

Sinds 2015 hebben alle landen van de wereld de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties onderschreven. Deze SDGs reflecteren een breed scala aan doelstellingen op het terrein van armoede, milieu, gezondheid en scholing voor 2030. In tegenstelling tot de millennium doelstellingen gelden de SDGs voor alle lidstaten van de VN en niet alleen voor de ontwikkelende landen. Ook voor Nederland vormen deze SDGs een forse uitdaging, vooral op het gebied van duurzame productie en consumptie en klimaat.

In deze PBL Academielezing zal dr. Potočnik als pleitbezorger van circulaire economie betogen dat de SDG’s een gouden kans bieden. Een kans die in Nederland tot nu toe slechts mondjesmaat is opgepakt. Dr. Potočnik gaat in op de vraag hoe beleid en politiek de SDGs kunnen gebruiken om publieke waarden beter met elkaar in evenwicht te brengen of te prioriteren.

Programma

15.30 uur Ontvangst met koffie en thee

16.00 uur Lezing dr. Janez Potočnik, reflectie en discussie

Aansluitend reflectie van Roald Lapperre (DG Milieu en Internationaal,  ministerie I&W) en Collete Alma-Zeestraten (secretaris Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) en discussie met zaal

17.45 uur Netwerkborrel

Directeur prof. Hans Mommaas is uw gastheer. De voertaal van de lezing is Engels.

Over de spreker

Dr. Janez Potočnik (1958) is een Sloveense econoom en voormalig eurocommissaris (2004-2010 voor Wetenschap en Onderzoek en 2010-2014 voor Milieu). Voor hij toetrad tot de Europese Commissie was Potočnik onder andere directeur van het Sloveense instituut voor macro-economische analyse en ontwikkeling, hoofd van het onderhandelingsteam voor de toetreding van Slovenië tot de Europese Unie en minister van Europese Zaken. Sinds het aantreden van de nieuwe commissie is Potočnik benoemd als lid en mede-voorzitter van het UNEP International Resource Panel (IRP) en voorzitter van het Forum for the Future of Agriculture.

Aanmelden

Als u de lezing wil bijwonen, kunt u het aanmeldformulier invullen.

De lezing vindt plaats in B30 waar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gehuisvest. Adres: Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag.