Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bijeenkomst KNOOP!PUNT? groot succes

Nieuwsbericht | 11-02-2015

De bijeenkomst ‘KNOOP!PUNT? Realisatie van Transit Oriented Development (TOD) in Nederlandse regio’s, die op 9 februari in Pakhuis de Zwijger plaatsvond, was met ruim 160 deelnemers aan het middagdeel en ruim 100 tijdens het werkdiner ’s avonds, een groot succes. PBL was verantwoordelijk voor het middagdeel.

Wim Hafkamp leidde het event 'Knoop! Punt?' als moderator in, om al snel het woord te geven aan David Hamers en Daniëlle Snellen van het PBL. Zij verdedigden de volgende vier stellingen: 1. Knooppuntontwikkeling is niet vrijblijvend, 2. Niet elke knoop is een knooppunt, 3. Op een knooppunt moet je kunnen komen en willen zijn, 4. Knooppunten vragen bovenlokale regie: provincies, aan de slag!

Hierna zetten vier experts uit verschillende sectoren kort hun visie op TOD uiteen: Wendy Tan van RUG vanuit de wetenschap, Jan Ploeger van de Provincie Zuid-Holland namens de provinciale overheden; August Mesker, voormalig VNO-NCW namens ondernemend Nederland en tot slot Donné Slangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu namens de Rijksoverheid. Hun presentaties en de reacties daarop uit de zaal vormden de basis waarop het avondprogramma kon verdergaan.

In het avonddeel namen VerDuS/GO Spoor en vakblad Rooilijn het stokje van het PBL over. Als aftrap werd het Manifest voor spoor en stad gepresenteerd. Drie hoogleraren uit het veld gaven hier hun eerste reacties op. Voor de rest van de avond waren de deelnemers in vier verschillende vakken ingedeeld: Maatschappij, Governance, Government en Kennis. Zij kregen negen pitches voorgelegd die allemaal eindigden in een vraag. Per vak werden tips en suggesties gegeven die tot een antwoord leidden. De vragen varieerden van 'Hoe krijgen we meer mensen in de trein op de Zaan-corridor?' en 'Hoe leggen we de Chinezen onze Dutch TOD approach uit?' tot 'Hoe kunnen we verschillende partijen en belangen beter bij elkaar brengen in slimmere planprocessen?'.

Wim Hafkamp en Jaap Modder concludeerden dat er vooral behoefte is aan goede procesaanpakken om de verschillende partijen te activeren en knooppunten meer maatschappelijk rendement te laten opleveren.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).