Rob Folkert is waarnemend plaatsvervangend sectorhoofd en wetenschappelijk onderzoeker natuur en landelijk gebied. Hij is projectleider van de analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's en heeft de eerste twee lerende evaluaties van het Natuurpact geleid.