Analyse regeerakkoord Rutte-III: Effecten op klimaat en energie

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. Het transitiebeleid wordt ingezet maar kan nog aan kracht winnen. Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden.

Dit zijn de hoofdconclusies van de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de Tweede Kamer (motie Klaver) heeft gemaakt. De analyse betreft een tussenstand, niet alle maatregelen zijn al door te rekenen.

Kleinere reductieopgave om emissiedoelen te halen

De analyse is gemaakt op basis van de laatste cijfers en conform de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV2017). Volgens de NEV2017 komen de broeikasgasemissies in 2030 lager uit dan de raming van vorig jaar, die de basis vormde onder het regeerakkoord. Om het doel van 49 procent reductie te halen is de beleidsopgave verkleind van 56 naar 41 megaton CO2-equivalenten.

Ruwweg de helft van de reductieopgave wordt gerealiseerd

De emissiereductie als gevolg van de in het regeerakkoord voorgenomen maatregelen bedraagt 11 tot 26 megaton. Dat is ruwweg de helft van de beleidsopgave. De bandbreedte komt onder andere doordat is gerekend met verschillende aannames over wat er gebeurt met de import en export van elektriciteit.

Het kabinet verbreedt de scope van de SDE+-regeling. Daardoor komen naast hernieuwbare- energieprojecten ook bijvoorbeeld CCS-projecten voor subsidie in aanmerking. Daardoor kan met hetzelfde budget een grotere emissiereductie worden bereikt. Het invoeren van een minimum CO2-prijs in de elektriciteitssector leidt tot een hogere elektriciteitsprijs. Het prijsverschil tussen fossiele elektriciteit en hernieuwbare elektriciteit neemt daardoor af. Ook daardoor kan met hetzelfde SDE+-budget meer emissiereductie worden gerealiseerd.

Transitiebeleid kan aan kracht winnen

Het regeerakkoord ondersteunt de energietransitie. Het PBL merkt daarbij op dat ook het vastleggen van een doel voor 2050 in de voorgenomen Klimaatwet de aanpak van het transitiebeleid zou kunnen versterken.

Auteurs

Robert Koelemeijer, Bert Daniƫls, Pieter Boot, Paul Koutstaal, Sonja Kruitwagen, Gerben Geilenkirchen, Marijke Menkveld, Jan Ros, Gert Jan van den Born, Sander Lensink, Marit van Hout

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse regeerakkoord Rutte-III: Effecten op klimaat en energie
Publicatiedatum
30 oktober 2017
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3009