Atlas Europa

15-12-2006 | Publicatie

Waar concentreert de landbouw zich in Europa en waar is nog ruimte voor natuur? Waar wonen de meeste mensen? Waar zijn de vervuilingsproblemen het grootst en in welke Europese steden is de leefbaarheid het hoogst? Hoe zit het met de vergrijzing binnen Europa en hoe lopen de migratiestromen? Hoe gaat het met de economische groei van de lidstaten van de EU en waarmee verdienen de Europeanen hun geld?

Atlas Europa brengt ruimtelijke ontwikkelingen in Europees perspectief

Beleidsmakers in Nederland moeten rekening houden met zowel de nieuwe schaal als de ruimtelijke effecten van EU-regelgeving op allerlei vlakken buiten de ruimtelijke ordening. Deze atlas biedt daarom een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke onderwerpen die zich op Europees niveau afspelen.

Deze onderwerpen zijn in de atlas onderverdeeld in een aantal thema's onder de noemers van de vaak gebruikte trits People, Planet, Profit, ofwel de mensen, het milieu en de economie. In deze atlas wordt daaraan een vierde toegevoegd: Politics. Wat is het beleid van de Europese Unie op al deze terreinen? Wat is de rol van de Europese Unie ten aanzien van het nationale beleid van haar lidstaten? Elk thema is afzonderlijk te lezen en begint met de positionering van Europa in de wereld, waarna het betreffende thema wordt beschreven aan de hand van (historische) data, figuren en kaarten.

De rapporten en achtergrondstudies worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.