Publicaties

5322 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Fertiliteitsontwikkeling in India

In dit rapport wordt de toepassing van een generiek fertiliteitsmodel beschreven op basis van de Indiase situatie. Het model bestaat uit vier onderdelen. Het deel waarin de toestand is beschreven berekent de fertiliteitsratio en de factoren die dit direct bepalen zoals...

Milieubalans 96. Het Nederlandse milieu verklaard

Volgens de Wet Milieubeheer, waarin de Milieuplanbureaufunctie van het RIVM is geformaliseerd, wordt jaarlijks een Milieubalans opgesteld waarin de kwaliteit van het milieu wordt beschreven in relatie tot eerder gerealiseerd milieubeleid. In deze Milieubalans worden voor...

Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1995

Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1995 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer.

Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1994

De resultaten van het monitoringprogramma voor prioritaire afvalstoffen zijn weergegeven voor 1994. In het rapport zijn de rapportages van 26 prioritaire afvalstoffen gebundeld. Per afvalstof worden de belangrijkste gegevens betreffende de hoeveelheden (onder meer naar...

Achtergronddocument penetratie van milieutechnische maatregelen

Dit rapport is een bundeling van de verschillende deelrapportages van een onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het RIVM-instrumentarium voor de analyse van de penetratiegraad van milieutechnische maatregelen. Een analyse van de penetratiegraad houdt in dat...

De penetratie van milieutechnische maatregelen

Dit rapport beschrijft de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het RIVM-instrumentarium voor de analyse van de penetratiegraad van milieutechnische maatregelen die in het praktijkstadium verkeren. Een dergelijke analyse houdt in dat diffusiepatronen van technische...

Pagina's