Dubbele energiebesparing voor gebouwde omgeving mogelijk

Hoe bereiken we meer CO2-reductie in 2050, die ook goedkoper en duurzamer is? Door én gebouw- én gebiedsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld isolatie van gebouwen én warmte-koudeopslag. Dit is ook nog eens rendabel voor eigenaren van gebouwen en warmteleveranciers.

Om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving te beperken, is een combinatie van gebouw- en gebiedsmaatregelen financieel het meest voordelig. Het nemen van beide soorten maatregelen levert bovendien een grotere CO2-reductie op in 2050 dan wanneer slechts één soort maatregelen wordt genomen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie