PBL Academielezing: Internationale klimaatafspraken - wanneer doet Nederland genoeg?

Wat betekenen de internationale klimaatafspraken voor Nederland? In de opmaat naar de klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar zette PBL-onderzoeker en internationaal bekend klimaatwetenschapper Detlef van Vuuren uiteen waar Nederland staat. In de lezing, uitgezonden vanuit het PBL-kantoor afgelopen 8 juni, duidde hij de nieuwste inzichten van het IPCC, alsmede zijn gedachten over de mogelijkheden én verplichtingen die Nederland heeft om klimaatverandering tegen te gaan. Met een stortvloed aan gedetailleerde slides presenteerde Van Vuuren zijn verhaal.

Daarop werd gereageerd door twee co-referenten. De eerste was Kitty van der Heijden, directeur-generaal internationale samenwerking bij Buitenlandse Zaken. Gepassioneerd haalde zij de uitdaging aan waar de wereld voor staat om er ook een eerlijke transitie voor te maken. Ontwikkelingslanden moeten immers, net als de ontwikkelde landen die een veel grotere uitstoot hebben, ook mee in de omslag.

Vervolgens reageerde hoogleraar klimaat Heleen de Coninck (TU Eindhoven) met een betoog over het belang van gedragsverandering, in combinatie met innovatie en transitie. PBL-directeur Hans Mommaas modereerde als gastheer een levendig debat, dat deels online plaatsvond. Vragen over biomassa, modellenwerkelijkheid maar ook een oproep om deze lezing mee te geven aan de formatie-onderhandelaars kwamen voorbij.

External video URL

Detlef van Vuuren (1970) werkt bij het PBL aan wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken en in het bijzonder aan het klimaatprobleem. Hij werkt daarnaast als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en maakt deel uit van het kernschrijversteam van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Van Vuuren levert als leider van het team wetenschappers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe scenario’s. In 2018 won hij de prestigieuze Huibregtsenprijs en hij is een van de leidende wetenschappers op het gebied van global sustainability. Zijn werk wordt gebruikt bij de internationale klimaatonderhandelingen en hij behoort bij een selecte groep wetenschappers die in meerdere disciplines ‘meest geciteerd’ zijn.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie