Promotie Timo Maas: ‘Politiek en samenleving verwachten te veel van kennisinstituten’

Nieuws

Op donderdag 9 november jl. promoveerde Timo Maas, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), aan de Universiteit Wageningen (WUR). Voor zijn proefschrift 'Transforming relations between science, policy and society for sustainable futures?' deed hij onderzoek naar de relatie tussen wetenschap, beleid en maatschappij. ‘Politiek en samenleving verwachten te veel van kennisinstituten’, zegt PBL-onderzoeker Timo Maas, ‘Kennis moet geen beleid dicteren, maar politieke discussie aanjagen’.

Kan het verbeteren van de relaties tussen wetenschap, beleid en maatschappij ons uit de penibele situatie halen waarin we ons bevinden? Deze vraag staat centraal in deze dissertatie. De urgentie om duurzaamheidsproblemen zoals klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit aan te pakken wordt inmiddels breed onderkend. Daarbij wordt vaak gesteld dat er een belangrijke rol is weggelegd voor expert-kennis om naar een duurzamere toekomst te bewegen.

Het proefschrift onderzoekt deze claims en stelt dat het potentieel van expert-kennis geen vanzelfsprekendheid is. Integendeel, om de belofte van expert-kennis waar te maken moet men afzien van problematische aannames over kennis, beleid en samenleving. Het proefschrift analyseert verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen rond expert-kennis in maatschappelijke en politieke besluitvorming. Op die manier ontwikkelt het een alternatieve blik op hoe de rol van expert-kennis kan worden verbeterd ten bate van hedendaagse democratische samenlevingen.