Global Resources Outlook 2024 en de relevantie voor Nederland

Seminar
12 juni 2024

Radicaal efficiƫnter omgaan met grondstoffen is cruciaal. Zonder aanvullend beleid neemt het wereldwijde gebruik van grondstoffen de komende 35 jaar nog met meer dan de helft toe, met verstrekkende gevolgen voor klimaatverandering, biodiversiteitverlies en vervuiling. De vraag is niet langer of een transformatie naar duurzame consumptie en productie van grondstoffen noodzakelijk is, maar hoe deze nu kan worden gerealiseerd. Daarover geeft hoogleraar Environmental Governance Hans Bruyninckx op 12 juni een lezing bij het PBL. Opgeven kan onderaan dit bericht.

Prof. Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx, voormalig directeur van het Europees Milieuagentschap, is coƶrdinerend hoofdauteur van de Global Resources Outlook 2024 van het International Resource Panel van de Verenigde Naties, waarin zowel de zorgen rond groeiend grondstoffengebruik als oplossingsrichtingen worden besproken. Hij zal de belangrijkste conclusies uit het rapport met ons delen. Aansluitend zullen beleidsmakers en andere belanghebbende de lijn doortrekken naar het Nederlandse beleid. 

De lezing vindt plaats op het PBL-kantoor in Den Haag van 15:00 tot 17:00 uur, inloop vanaf 14:30 uur, na afloop napraten onder genot van een drankje. Er is de mogelijkheid om de bijeenkomst hybride te volgen. 

Aanmelden