PBL What Works School 2024: Regionale verschillen in transities: kansen en risico’s

Workshop
10 oktober 2024

De What Works School 2024 gaat over de nieuwe perspectieven en mogelijke bedreigingen die transities geven in de verschillende regio’s in Nederland. Er zijn ingrijpende transities in gang gezet: in de energie- en warmtevoorziening, de beweging naar een duurzame en circulaire economie of naar een toekomstbestendige relatie tussen landbouw en natuur. Deze kunnen zeer uiteenlopende effecten hebben. Terwijl in sommige regio’s de economische productie en het aantal banen zullen stijgen, zullen andere regio’s worstelen met negatieve economische gevolgen. Hoe de regionale economie en werkgelegenheid zich gaan ontwikkelen in de context van de transities, hangt af van hoe goed bedrijven en mensen in de regio in staat zijn kansen te pakken en zich aan te passen aan de veranderende situatie. Naast de omstandigheden in de regio zelf, spelen ontwikkelingen in andere regio’s eveneens een rol. Belangrijke uitdagingen, waar we de What Works School 2024 graag aan wijden!

Zweeds voorbeeld voor Nederlandse beleidsmakers

Kenmerkende voorbeelden van deze regionale verschillen in transities vinden we in Zweden. De Götenborgse hoogleraar economische geografie Martin Henning licht dat toe in de keynote van de What Works School. In sommige regio’s in Noord-Zweden vinden nu grote investeringen plaats in nieuwe industrie, energievoorziening en grondstoffenwinning. In andere regio’s waar van oudsher de automobielindustrie is gevestigd, is een omslag nodig naar het produceren van elektrische auto’s. Dit geeft uitdagingen voor beleid die ook in Nederland spelen, bijvoorbeeld over hoe de groei of neergang van activiteiten in goede banen te leiden, en wie de voor- en nadelen van de transities gaat dragen.

Recent PBL-onderzoek naar kansen en gevolgen voor regio’s

Daarnaast presenteren PBL-onderzoekers Mark Thissen, Anet Weterings, Olga Ivanova, Emil Evenhuis en Kristian Bakker tijdens de What Works School hun recente onderzoeken naar de verschillende gevolgen en vooruitzichten van transities voor regio’s in Nederland. Met de deelnemers gaan ze het gesprek aan wat daarbij belangrijke factoren zijn en wat de opties zijn voor beleid om kansen te grijpen en eventuele bedreigingen af te wenden. 

Jaarlijks terugkerend evenement

De What Works School is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin PBL-onderzoekers de nieuwste inzichten op het gebied van ruimtelijke economie delen en duiden met beleidsmakers die op strategisch niveau bezig zijn met de ontwikkeling van regio’s en stedelijke gebieden in Nederland (zowel bij decentrale overheden als bij het Rijk). 

In 2024 vindt de What Works School plaats in Utrecht, in Grand Hotel Karel V. Er is helaas geen mogelijkheid de bijeenkomst online te volgen. De keynote is in het Engels, de rest van de dag is de voertaal Nederlands. Ook dit jaar zal sneltekenaar Jeroen de Leijer de inzichten van de dag omzetten in kleurrijk beeld. De hele dag door zal er volop gelegenheid zijn voor interactie en netwerken.

Aanmelden