Ruimtedialoog 2024

Seminar
28 november 2024

De Ruimtedialoog 2024 vindt plaats op 28 november. Onder het thema ‘Hoe verdeelt Nederland de ruimte?’ gaan onze onderzoekers het gesprek aan over de ruimtestress van dit tijdperk. Want de ruimteclaims van nieuwe woningen, energie, bijbehorende infrastructuur, landbouw en natuur verdringen elkaar in Nederland. Waar kan wat? 

Eerst komen twee rondes workshops (in compacte groepen, voor een goede dialoog) over onderwerpen als de ruimtelijke mogelijkheden voor ‘straatje erbij’, klein wonen inpassen in een beperkte ruimte, de verdeling van windmolens over Nederland of internationale voorbeelden van groenblauwe verstedelijking – alles gebaseerd op recent (deels nog te publiceren) onderzoek, met input vanuit beleid. Daarna volgt de keynote van Kristiaan Borret, bouwmeester van Brussel en zeer bekend met de Nederlandse praktijk. Hij kan vanuit zijn perspectief met gepaste afstand reflecteren op de Nederlandse uitdagingen in de ruimte. 

Programma 

12:30Inloop en gelegenheid om een kaartje te nemen voor een van de workshops
13:00Plenaire opening 
13:30Eerste ronde sessies
14:45Tweede ronde sessies
16:00Keynote door Kristiaan Borret, bouwmeester van Brussel, over de Nederlandse uitdagingen in de ruimte 
16:45Borrel

Meer informatie volgt. Wilt u uw belangstelling vast kenbaar maken? Geeft u zich dan op via onderstaand formulier.