Copyright

Het PBL is een overheidsorganisatie; onze publicaties zijn ‘met belastinggeld gemaakt’ en daarom vrij beschikbaar.

U kunt PBL-publicaties en afgeleiden daarvan gratis kopiëren, distribueren, vertonen, downloaden, citeren, of figuren eruit gebruiken. Wel vragen we, als citaten of figuren uit onze publicaties gebruikt worden, het PBL als bron te vermelden. Bij afgeleide werken mag niet de indruk worden gewekt dat het PBL zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. Zie hiervoor ook de 'creative commons' licentie.

Een uitzondering vormen publicaties die het PBL niet zelf uitbrengt, maar die bij een externe uitgeverij verschijnen waar ze tegen betaling verkrijgbaar zijn. Als deze uitgeverij de boeken of artikelen (in wetenschappelijke tijdschriften) niet vrij beschikbaar stelt, dan kan het PBL dat ook niet doen.

Gebruik van afbeeldingen en figuren

U mag elke PBL-afbeelding gratis gebruiken, mits u het PBL als bron vermeldt. Zie hiervoor ook de 'creative commons' licentie. Foto’s op de website vallen niet onder deze licentie, omdat het PBL hiervoor in het algemeen niet over het auteursrecht beschikt.

Van de figuren en infographics die het PBL produceert, zijn ook versies in hogere resoluties beschikbaar voor bijvoorbeeld gebruik in drukwerk.
Neem hiervoor contact op met de beeldredactie van het PBL: beeldredactie@pbl.nl 

Papieren versies?

Om zuinig om te gaan met het milieu én met financiële middelen brengt het PBL alleen die rapporten in hard copy uit waar dat een duidelijke meerwaarde heeft. Simpel gesteld: wel de toonaangevende publicaties die gericht zijn op een brede groep klanten; niet de meer wetenschappelijke publicaties, gericht op een beperkt publiek. Aan het opvragen van een publicatie zijn in principe geen kosten verbonden.