AirBase - een pan Europese database met luchtkwaliteitsgegevens

De gegevens uit AirBase betreffen zowel de informatie over de meetnetten, stations en meetconfiguraties als de meetdata zelf (ruwe data, statistieken, AOT's en overschrijdingen). AirBase bevat gegevens van meer dan 30 Europese landen en gegevens vanaf 1981. Ieder jaar wordt AirBase geupload in het kader van de Exchange of Information (EoI), een verplichting van de Europese Commissie, maar ook niet EU-leden, maar wel EEA leden voldoen aan deze verplichting.