ART - Air pollution and Regression Trees

Dag-op-dag-variaties in meteorologische condities zijn een belangrijke oorzaak van variaties in het concentratieverloop van luchtveronreinigende stoffen. Met de ART-software kunnen met behulp van een reeks binaire beslisregels, bekend staand onder de naam Classificatie- en Regressiebomen (Eng: CART), gemeten concentraties getransformeerd kunnen worden naar concentraties die er zouden zijn geweest onder standaard meteorologische condities. Deze meteo-gecorrigeerde concentraties kunnen vervolgens gebruikt worden om trends in luchtkwaliteit beter te identificeren.