DEEERO - Database of European Energy Emission Reduction Options

Een database met gegevens over Europese mogelijkheden de emissies door energieopwekking te reduceren.