DUBO: Duurzaam bouwen

DUBO is in feite een beleidsveld (Duurzaam Bouwen). Bij de doelgroep is een prototype spreadsheet (Bouw/Model) gemaakt waarmee antwoorden op DUBO-vragen gegeven kunnen worden. Het DUBO Model dekt momenteel energie-, water- en materiaalverbruik van woning nieuwbouw en voorraad. Dit betreft het objectgebonden verbruik tijdens de gebruiksfase van woningen. Voorheen het B/M model.