FAIR - Framework to Assess International Regimes for the differentiation of commitments

Het FAIR model is ontwikkeld voor de analyse van de milieueffectiviteit en kosten van scenario’s voor mondiaal klimaatbeleid. Het model kan ook worden gebruikt voor de analyse van de kort-termijn reductie-toezeggingen van landen in het kader van internationale klimaatverdragen, alsmede de analyse van het huidig en voorgenomen klimaat- en energiebeleid van landen. Tenslotte berekent het model ook de mitigatie-, schade en adaptatiekosten.