IMAGE - Integrated Model to Assess the Global Environment

Het IMAGE model is ontwikkeld om verschillende aspecten van het broeikaseffect en mondiale klimaatverandering te simuleren. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en technologie-gegevens en ruimtelijke patronen voor klimaat, bodem, topografie, ecosystemen en landgebruik. Daarnaast gaat het model gaat uit van scenario aannames voor bevolkings-, economische, technologische en beleidsontwikkeling en de daarbij behorende activiteitenniveau's.