OPERA

OPERA  -  Option Portfolio for Emissions Reduction Assessment - is een integraal optimalisatiemodel voor het Nederlandse energiesysteem, de bijbehorende broeikasgasemissies en –optioneel – luchtverontreinigende emissies.

Aard van het model

Omdat het model ook de niet-energiegerelateerde emissies omvat, is het geschikt voor analyses over broeikasgasemissies én luchtverontreiniging. OPERA is ook een systeemintegratiemodel: het houdt er rekening mee dat op elk moment energievraag en –aanbod op elkaar aan moeten sluiten, niet alleen voor elektriciteit maar ook voor warmte en andere toepassingen.

OPERA kan berekenen hoe – met welke technologiemix - Nederland tegen de laagst mo-gelijke kosten (combinaties van) doelen voor emissies en energie in een bepaald jaar haalt. Een voorbeeld is een broeikasgasemissieplafond. Behalve met emissieplafonds kan OPERA ook met beprijzing van emissies werken. OPERA bevat ook de specifieke definities voor bijvoorbeeld de Europese doelen voor hernieuwbare energie en finaal energieverbruik, en kan onderscheid maken tussen ETS en niet-ETS emissies. Daarmee kan OPERA ook uitrekenen hoe Nederland dit soort specifieke doelen tegen de laagste kosten kan halen.

De huidige versie van OPERA is statisch; dat betekent dat het maar een jaar tegelijk doorrekent, en niet het traject over meerdere jaren.

Kenmerken

Modeltitel
OPERA