PION: Prognosemodel Intensiteits ONtwikkelingen

Pion is een model om landelijke volume-ontwikkelingen wegverkeer te vertalen naar lokale volume-ontwikkelingen. Daarbij kan tevens rekening worden gehouden met lokaal beleid. De output is nodig voor analyse van verstoring (geluid, luchtverontreiniging).