PBL evalueert het nieuwe rijksbeleid voor infrastructuur en ruimte

16-06-2011 | Nieuwsbericht

Het kabinet-Rutte wil de stedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven versterken en daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders creëren. Het Rijk stelt dat een goede bereikbaarheid daarvoor een voorwaarde is. Het PBL benadrukt het belang van de leef- en werkomgeving voor een goed vestigingsklimaat.