Dorien Manting benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

11-10-2012 | Nieuwsbericht

Dorien Manting (PBL) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdynamiek en Ruimtelijke Ontwikkelingen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft Dr. Dorien Manting benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdynamiek en Ruimtelijke Ontwikkelingen. De leerstoel is ingesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Mevrouw prof. dr. D. Manting zal voor één dag per week deel uitmaken van de programmagroep 'Urban Geographies' binnen de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsvraagstukken van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek binnen deze programmagroep zal zich richten op de samenhang en wisselwerking tussen demografische veranderingen en ruimtelijke ontwikkelingen, wat goed aansluit bij het onderzoek van PBL.

Dr. Manting (1961) is sinds 2005 werkzaam bij het PBL en bij een van de voorlopers van dit planbureau. Na haar studie Planologie en Demografie aan de UVA (1988) heeft zij enige tijd als demografe gewerkt bij beleid en wetenschap. Zij is in 1994 gepromoveerd op demografisch onderzoek naar relatie- en gezinsvorming aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gepubliceerd over bevolkingsprognoses, verhuismobiliteit, dynamiek in huishoudens en over sociaaleconomische gevolgen van demografische gebeurtenissen als echtscheiding.

Bij het PBL geeft zij leiding aan de sector Verstedelijking en Mobiliteit en is zij eindverantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van demografie, krimp, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt en verstedelijking.