Roads from Rio+20: paden om duurzaamheidsdoelen te realiseren

15-05-2012 | Nieuwsbericht

Voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking en tegelijkertijd de biodiversiteit in stand houden. Universele toegang tot moderne energiebronnen zonder verdergaande klimaatverandering en luchtvervuiling. De op 15 mei 2012 verschenen samenvatting van het PBL-rapport 'Roads from Rio+20' laat zien dat er in potentie voldoende mogelijkheden bestaan om internationaal overeengekomen doelen op het gebied van honger, voedsel, biodiversiteit en energie en klimaat in de komende decennia te halen.

Het rapport verkent hiertoe enkele mogelijke paden wat betreft inspanningsniveau, de samenhang tussen thema’s en de consequenties voor de kort termijn. Het grootste struikelblok ligt in de bestuurlijke en institutionele voorwaarden. De afgelopen twintig jaar hebben op cruciale thema’s weinig voortgang laten zien. Als we duurzaamheidsdoelen nu echt willen halen, dan zal de huidige aanpak moeten worden aangepast. Oplossingsrichtingen liggen in het vaststellen van een duidelijke, samenhangende toekomstvisie voor 2050, hiervan afgeleide sterke korte-termijn doelen en een duidelijk overheidsbeleid dat gebruik maakt van de kracht in de samenleving, van zowel burgers als bedrijven.

Dit is de belangrijkste conclusie die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) trekt in 'Roads from Rio+20: Pathways to achieve global sustainability goals by 2050'. De hoofdconclusies en samenvatting van dit rapport zijn op 15 mei 2012 gepubliceerd. Eind mei wordt het volledige rapport gepubliceerd.

In juni 2012 komt de internationale gemeenschap in Rio de Janeiro bijeen voor de VN- conferentie over duurzame ontwikkeling. Sinds de eerste conferentie, twintig jaar geleden in datzelfde Rio, is er op sommige terreinen progressie geboekt. Op cruciale terreinen is de samenleving er echter niet in geslaagd om de negatieve trends om te buigen op het gebied van honger, biodiversiteitsverlies, toegang tot energie, klimaatverandering en luchtverontreiniging. Dit rapport schetst samenhangende paden, die aangeven welke technische maatregelen nodig zijn om na Rio+20 internationale duurzaamheidsdoelen wél te halen. De cruciale opgave is om deze maatregelen ook werkelijk te implementeren. Het stelt internationale beleidsmakers een pragmatische benadering voor waarmee de volgende stappen te zetten zijn:

  • een gedeelde toekomstvisie voor 2050
  • versterkte kortetermijndoelen, afgeleid van het langetermijndoel
  • krachtig overheidsbeleid dat voortbouwt op de kracht in de samenleving van zowel burgers als bedrijven
  • versterking van mondiaal bestuur via een drietal complementaire routes.