Klimaatverandering: de feiten en het debat

14-01-2013 | Nieuwsbericht

Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in het wetenschappelijke domein nauwelijks meer een issue zijn. Dit zijn veelal meer algemene issues zoals de vraag of de aarde echt wel opwarmt en of de mens de belangrijkste veroorzaker is.

In de wetenschap zijn de discussies veel meer toegespitst op vragen zoals de verwachte extra zeespiegelstijging als gevolg van het versneld afsmelten van landijs.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hebben bovenstaande notitie geschreven waarin op basis van recente literatuur wordt gepoogd om in hoofdlijnen aan te geven wat de huidige stand van de klimaatwetenschap is op een aantal cruciale terreinen. Daarbij wordt aangeven met welke mate van zekerheid bepaalde uitspraken gedaan kunnen worden.

Tevens zijn twee hiermee samenhangende powerpointpresentaties toegevoegd van het PBL en het KNMI. De presentatie van het het KNMI gaat in op de klimaatwetenschap. Die van het het PBL behandelt veel voorkomende redeneerwijzen van klimaatsceptici.