Mondiale CO2-uitstoot bereikt nieuw record, maar groei gaat langzamer

16-12-2014 | Nieuwsbericht

In 2013 bereikte de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en cementproductie een nieuw record. Dit werd vooral veroorzaakt door de voortdurende groei van het energiebruik in de opkomende economieën van de laatste tien jaar. De uitstoot groeide in 2013 echter langzamer (2%) dan gemiddeld in de tien jaren daarvoor (3,8% per jaar sinds 2003, exclusief de kredietcrisisjaren). Dit wijst op een verdere ontkoppeling van mondiale CO2-emissies en economische groei, vooral door de de lagere emissiegroei van China. China, de VS en de EU blijven de top-3 uitstoters van CO2 met aandelen van respectievelijk 29%, 15% en 11% in het wereldtotaal. Na jaren van gestage afname groeide in 2013 de uitstoot in de VS weer met 2,5%; met een daling van 1,4% in 2013 bleef in de EU de uitstoot verder afnemen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse rapport ‘Trends in global CO2 emissions’, dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie vandaag hebben uitgebracht. Het rapport is gebaseerd op recente resultaten van de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) en de meest recente statistieken over energiegebruik en andere activiteiten.

Uitstoot gestegen tot recordhoogte

In 2013 groeide CO2-uitstoot tot een nieuwe recordhoogte van 35,3 miljard ton (Gt) CO2. Sterke stijgers waren onder andere Brazilië (+6,2%), India (+4,4%), China (+4,2%) en Indonesië (+2,3%). De relatief lage groei in China van 4,2% in 2013 en 3,4% in 2012, ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse groei van 10% in de laatste tien jaar, kwam vooral door een afname in de vraag naar elektriciteit en brandstoffen en door een toename in hernieuwbare energie en verbeterde energie-efficiëntie. De groei van emissies in de VS in 2013 (+2,5%) werd voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de brandstofmix in de stroomproductie van gas terug naar kolen en door meer gebruik van aardgas door een grotere vraag naar ruimteverwarming.

Emissie kooldioxide door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie van industrie- en ontwikkelingslanden.
Emissie kooldioxide door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie van industrie- en ontwikkelingslanden.

China’s uitstoot per inwoner stijgt, maar neemt per eenheid van BBP af

In 2013 was de CO2-uitstoot van China per hoofd van de bevolking met 7,4 ton/cap iets groter dan die van de EU28 met 7,3 ton/cap, wat 50% boven het wereldgemiddelde ligt, maar is ongeveer de helft van dat van de Verenigde Staten, die met 16,6 ton CO2/cap één van de koplopers is.

Per US dollar van het Bruto Binnenlands Product (BBP) lag de uitstoot van China in 2013 met 620 kg CO2/1000 US$ boven die van de Russische Federatie (650 kg/1000 US$), en was deze bijna twee keer zo hoog als die van de VS (330 kg/1000 US$) en bijna driemaal zo hoog als de EU (220 kg CO2/1000 US$). Dit is het gevolg van een relatief hoge energie-intensiteit en hoog aandeel van kolengebruik van de sectoren die het meeste aan het BBP bijdragen, hoewel de energie-intensiteit in 2013 met 3,1% daalde en met 3,6% in 2012.