Hans Mommaas benoemd tot directeur PBL

14-08-2015 | Nieuwsbericht

De heer prof. dr. ir. J. T. (Hans) Mommaas is door de ministerraad benoemd tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hans Mommaas werd voor deze functie voorgedragen door de ministers Blok voor Wonen en Rijksdienst en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in per 1 november 2015. Hij volgt prof. dr. Maarten Hajer op, die na zeven jaar directeurschap per 1 oktober aanstaande het PBL verlaat. Hajer was de eerste directeur van het PBL.

Hans Mommaas (1955) werkt momenteel als hoogleraar in de studie van de vrijetijd verbonden aan Tilburg Universiteit en NHTV Breda (Academy for Leisure) en als gasthoogleraar Cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Telos (Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) en geassocieerd lid van de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur (Rli).

In 2000 schreef Mommaas een WRR studie 'De vrijetijdsindustrie in stad en land'. In 2009 publiceerde hij (in samenwerking met N. van Boom) de studie 'Comeback cities'. In zijn hoedanigheid als lid van de voormalige VROM-raad was hij commissievoorzitter van de adviezen: 'Groeten uit Holland, Vrijetijd, Toerisme en Ruimtelijke kwaliteit' (2006), 'Wisselende coalities' (2008) en 'Duurzame verstedelijking’ (2010). Daarnaast is hij (co-)auteur van tal van artikelen en onderzoeken op het snijvlak van vrijetijd, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.

Mommaas studeerde Westerse Sociologie aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen. In 1993 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift getiteld 'Moderniteit, Vrijetijd en de Stad'.

Hij blijft als hoogleraar verbonden aan Tilburg University.

Vertrek Maarten Hajer als directeur PBL

Maarten Hajer werd in 2008 benoemd tot directeur van het toen net opgerichte PBL, voortkomend uit een fusie van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) met het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Vanaf het begin van zijn aanstelling heeft Hajer zich ingezet voor continue vernieuwing, zowel van thema’s en inhoud voor onderzoek als van communicatiemethoden en doelgroepen, waarbij hij de wetenschappelijke kwaliteit voorop bleef stellen. Mede hierdoor is PBL stevig op de kaart gezet.

Naast zijn aanstelling als  directeur van het PBL is Hajer in deeltijd hoogleraar Bestuur & Beleid aan de UvA. Hij is de hoofdcurator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2016 (IABR–2016–The Next Economy).

Benoeming directeur PBL

De directeur van het PBL maakt deel uit van de Top Management Groep (TMG) van de ABD. De benoeming komt tot stand via de procedure voor deze topmanagementgroep.