PBL en CLO dragen bij aan SOER 2015

03-03-2015 | Nieuwsbericht

Het rapport ‘Het Milieu in Europa- Toestand en verkenningen 2015’ (SOER 2015) beschrijft op beknopte wijze de toestand, ontwikkeling en toekomst van het Europese milieu en leefomgeving geplaatst  in een wereldwijde context. Het PBL en het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) hebben op diverse wijzen bijgedragen aan de totstandkoming van SOER 2015, onder andere via de ‘Balans van de Leefomgeving’. ‘Het Milieu in Europa 2015’ wordt gepubliceerd op 4 maart 2015.

Het Milieu in Europa dient als informatiebron voor de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid tussen 2015 en 2020. Daarnaast analyseert het de mogelijkheden voor het aanpassen van het bestaande beleid teneinde de visie van de Europese Unie voor 2050, goed leven binnen de grenzen van onze planeet, te verwezenlijken. De SOER 2015 is gebaseerd op objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie, afkomstig van onder meer het Europees Milieu Agentschap (EMA) en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (Eionet)  (Eionet), een netwerk van negenendertig Europese landen.

SOER 2015 bestaat uit een syntheserapport, een global megatrends rapport en diverse onderliggende rapporten op wereld- Europees, regionaal en landenniveau. SOER 2015 deel C bevat de Nederlandse landenbijdrage.

De SOER 2015 beoogt een bron van kennis te zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in en betrokken is bij het verbeteren van het milieu in Europa.