Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van innovatiemilieus?

15-12-2015 | Nieuwsbericht

Innovatie is van belang voor economische groei. In welke omgeving gedijt innovatie het best? Is innovatie plekgebonden? En wat maakt dat een omgeving innovatie stimuleert? Samen met kennisplatform Ruimtevolk heeft het PBL een verkenning gedaan naar de belangrijkste eigenschappen van succesvolle innovatiemilieus. De resultaten zijn samengevat in een interactieve visualisatie.

De visualisatie geeft een samenvatting van de resultaten van de verkenning. Een introfilmpje leidt de bezoeker door ‘De tuin van innovatie’. Voor verdieping zijn er 6 longreads, waarin verschillende kanten van innovatiemilieus worden beschreven.

5 innovatiegebieden belicht

5 innovatiegebieden worden belicht:

  • High Tech Campus, Eindhoven
  • Healthy Ageing Campus, Groningen
  • Kennispark Twente
  • binnenstad van Amsterdam
  • Rivium, Capelle aan den IJssel

Deze gebieden hebben elk meerdere eigenschappen die kenmerkend zijn voor innovatiemilieus, zoals een sterk ontwikkelde kenniseconomie met veel Onderzoek & Ontwikkeling, veel patentaanvragen en een succesvolle groei in zowel werkgelegenheid als productiviteit in de afgelopen 15 jaar.

Bij de keuze voor deze gebieden is ook rekening gehouden met spreiding over Nederland en variatie in activiteiten. Uiteraard zijn er buiten deze vijf gebieden ook elders in Nederland succesvolle innovatiemilieus.

Literatuuronderzoek en interviews

De verkenning kwam tot stand door literatuuronderzoek, in combinatie met meer dan 50 interviews met mensen die werken in en rond de 5 innovatiegebieden: voor de overheid, bij grote bedrijven, in start-ups, voor universiteiten, als venture capitalist, in campusorganisaties, incubator-bedrijven en in zelfstandige organisaties die innovatie aanjagen.