Persconferentie analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren donderdag 16 februari hun analyses van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens een gezamenlijke persconferentie zullen Hans Mommaas (directeur PBL) en Laura van Geest (directeur CPB) de resultaten van de analyse toelichten. De persconferentie wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur.

Het PBL heeft – ook per deelnemende politieke partij – geanalyseerd wat de leefomgevingseffecten zijn van maatregelenpakketten in verkiezingsprogramma’s. Daarbij geeft het PBL ook inzicht in de hiermee gemoeide kosten. De analyse gaat in op de thema’s Mobiliteit & bereikbaarheid, Landbouw & natuur en Energie & klimaat.

De doorrekening van het CPB biedt – per deelnemende partij – inzicht in de effecten van het verkiezingsprogramma op de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Daarbij is becijferd wat er op de middellange- en langetermijn verandert op het gebied van onder andere werkloosheid, koopkracht en overheidsfinanciën.

Programma 16 februari

10.30 uur: Presentatie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s door Hans Mommaas (PBL) en presentatie Keuzes in Kaart door Laura van Geest (CPB)

Aansluitend  aan de presentaties is er eerst plenair gelegenheid voor vragen en vervolgens voor korte 1-op-1 interviews met Laura van Geest en Hans Mommaas

Vanaf 12.00 uur: Reactie deelnemende politieke partijen

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Verkiezingen en formatie

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer biedt het Planbureau voor de Leefomgeving politieke partijen aan om hun verkiezingsprogramma te laten analyseren.

Meer over verkiezingen en formatie