PBL en CPB presenteren analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Op vrijdag 28 september aanstaande presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers.

De presentaties vinden plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Vanaf 10.30 uur gaan de deuren open en kunnen journalisten de rapporten desgewenst onder embargo inzien. Om 11.15 uur begint de bijeenkomst met de overhandiging van de rapporten door PBL-directeur Hans Mommaas en CPB-directeur Laura van Geest aan Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels, gevolgd door inhoudelijke presentaties van het PBL en het CPB. Na afloop is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en voor interviews.

De bijeenkomst is ook te volgen via de livestream van Nieuwspoort.

De planbureaus hebben hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) uitgevoerd in opdracht van het Klimaatberaad, dat organisatorisch wordt ondersteund door de Sociaal-Economische Raad (SER). Het PBL heeft geanalyseerd wat de effecten zijn van de verschillende voorstellen uit het VHKA op het gebied van emissiereductie voor het streefjaar 2030, en waar mogelijk een inschatting gemaakt van de meerkosten van de voorstellen voor Nederland in 2030. Het PBL heeft hierbij gepoogd om een totaalbeeld te schetsen van de effecten van alle voorstellen in het VHKA, alsmede om een analyse te maken van de effecten per ‘klimaattafel’ (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw).

De resultaten van de analyses moeten worden beschouwd als een tussenstap in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord en zijn bedoeld als hulp bij de vervolgonderhandelingen onder leiding van het Klimaatberaad.

Datum

Vrijdag 28 september 2018, 10:30 – 13:00 uur

Locatie

Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Programma

10:30  Inloop, mogelijkheid om de analyses onder embargo in te zien

11:15  Start persconferentie, EINDE EMBARGO

11:15  Inleiding PBL-directeur Hans Mommaas

11:25  Overhandiging analyse aan Ed Nijpels

11:35  Presentatie van de analyse van het PBL door Pieter Boot

11:55  Presentatie van de analyse van het CPB door Daniël van Vuuren

12:00  Gelegenheid tot het stellen van vragen

12:30  Interviews, één-op-één-gesprekken

13:00  Einde

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie