De mens beïnvloedde de aarde veel eerder dan gedacht

12-09-2019 | Nieuwsbericht

Menselijke activiteiten hadden waarschijnlijk al zo’n duizenden jaren geleden invloed op het klimaat. Dit komt omdat het ontstaan van permanente landbouw en veeteelt hebben geleid tot grote veranderingen in natuurlijke ecosystemen. Dit blijkt uit een publicatie van 30 augustus 2019 in Science door een internationaal, interdisciplinair team. Het PBL-project IMAGE/HYDE is bij deze publicatie betrokken.

In de publicatie wordt ingegaan hoe de mens als jager en verzamelaar soms al onomkeerbare veranderingen aan de natuur toebracht. Door meebrengen van nuttige plant- en diersoorten en het verbranden van bosgebieden veranderde de vroege mens zijn leefomgeving en indirect ook de atmosfeer door de vrijgekomen broeikasgassen.

Historische landdatabase

Werkzaamheden van het PBL zijn gewoonlijk gericht op verkennen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en beleidsopties. Maar hiervoor is begrip van het verleden onontbeerlijk. Vandaar dat is geïnvesteerd in het opbouwen van schattingen van historische trends.

De HYDE database History database of the Global Environment (HYDE) is specifiek gemaakt om het geintegreerde milieumodel IMAGE te ondersteunen.

Verbeterde inzichten

Kees Klein Goldewijk, werkzaam als onderzoeker bij het PBL en de Universiteit Utrecht, is een van de medeauteurs van de publicatie en stelde zijn History database of the Global Environment (HYDE) met historische landgebruiksschattingen beschikbaar. In de publicatie zijn de HYDE data vergeleken met allerlei inschattingen van locale experts.

‘Voor elke tijdsperiode zijn we eigenlijk een grote legpuzzel aan het leggen over het landgebruik,’ vertelt Klein Goldewijk over zijn database, ‘en ik heb wel een heleboel puzzelstukjes, maar mis ook nog veel. In de publicatie laten we zien hoe archeologen nieuwe puzzelstukjes kunnen toevoegen. Daarmee kan ik weer kijken hoe dat past in mijn database en vervolgens die informatie weer doorgeven aan de klimaatmodellen. Dus door het combineren van verschillende informatie komt er steeds meer boven tafel’.