PBL en CPB presenteren analyses ontwerp-Klimaatakkoord op 13 maart 2019

22-01-2019 | Nieuwsbericht

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op  woensdag 13 maart 2019 hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit hebben beide planbureaus eerder vandaag meegedeeld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Wiebes, en de voorzitter van het Klimaatberaad, de heer Nijpels.

Het PBL en het CPB reageren hiermee op het verzoek van de heren Wiebes en Nijpels van 21 december 2018 om het ontwerp-Klimaatakkoord door te rekenen, en van de heer Wiebes om een aantal aanvullende vragen en varianten te beantwoorden, respectievelijk door te rekenen.

De planbureaus achten het van belang om hun bevindingen zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in de voortgaande discussie over het Klimaatakkoord. Daarom hebben het PBL en het CPB de afgelopen periode gezocht naar de kortst mogelijke termijn waarbinnen een inhoudelijk en kwalitatief verantwoorde beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord mogelijk is.

PBL en CPB zullen hun bevindingen op woensdag 13 maart gezamenlijk presenteren.