PBL ondersteunt klimaatconferentie in Madrid (COP25)

De VN-klimaatconferentie in het Spaanse Madrid (de 25e conference of parties, COP25) geldt als de volgende stap voor regeringen om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt aan dit proces bij met verschillende studies en rapporten over klimaatbeleid en opties voor mitigatie. De PBL-onderzoeksprojecten ondersteunen zo het beleidsproces.

Momenteel zijn landen bezig om de plannen die ze hebben ingediend voor de klimaattop in Parijs om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, te vertalen naar concreet beleid. De plannen, de zogenaamde Nationally Determined Contributions (NDC’s), en de concrete maatregelen op nationaal niveau gaan echter niet ver genoeg om toekomstige opwarming van de aarde te beperken tot 2oC, en eventueel tot 1.5oC, zoals in Parijs is afgesproken.

Hoofdthema's COP25

De 25e Conferentie van Partijen (COP25) van het VN-klimaatpanel UNFCCC in Madrid staat in het teken van dialoog rond het verhogen van de klimaatambitie. Tijdens de climate summit in New York (september 2019) hebben 68 landen gezegd dat ze hun NDC’s zullen aanscherpen. Dit zijn veelal kleinere landen. In Spanje gaat de dialoog tussen landen rond aanscherping van de NDC’s verder, en dit moet de wereld op een pad brengen naar vernieuwde of bijgewerkte NDC’s van alle landen, die in 2020 moeten worden ingediend.

Rond de uitvoering van het Parijsakkoord zijn er nog twee resterende agendapunten na de COP24 in Katowice, Polen, van vorig jaar: de regels rond het gebruik van internationale koolstofmarkten (artikel 6 van het Parijs klimaatakkoord) en de duur van de implementatieperiode voor de NDC's van landen. Enkele PBL onderzoekers zijn op de conferentie aanwezig om dit besluitproces wetenschappelijk te ondersteunen en presentaties te geven over PBL studies en het Emissions Gap Report van de Verenigde Naties (UNEP).

PBL-publicaties rond de COP

Op onze Engelstalige website vindt u een overzicht van onze publicaties die van belang zijn voor de klimaatconferentie.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie