Inspiratiecollege Dialoog tussen wetenschap en omgevingsbeleid

12-11-2021 | Nieuwsbericht

Op woensdag 3 november was de slotbijeenkomst van de reeks Inspiratiecolleges over 'Strategisch onderzoek in de politieke arena'. Grote veranderingen in het omgevingsbeleid en in de samenleving hebben belangrijke gevolgen voor strategisch onderzoek. In deze bijeenkomst  gingen gedeputeerde van Flevoland Cora Smelik en voormalig secretaris-generaal van het ministerie van IenW Siebe Riedstra in gesprek met PBL-directeur Hans Mommaas en SCP-directeur Kim Putters. De discussie tijdens deze hybride bijeenkomst vond plaats als Socratisch gesprek, begeleid door chief scientist van PBL, Bas Arts.

De registratie van het inspiratiecollege

Het was een enerverende bijeenkomst die veel interessante inzichten heeft opgeleverd. Doordat de omgevingsvraagstukken veel complexer zijn geworden, gaat het niet meer alleen om kennis aanleveren en gebruiken, maar ook om gezamenlijk leren door kennisorganisaties, overheid en regio’s. Bovendien is voor de uitvoering van beleid in zowel het bedrijfsleven als de samenleving veel praktische kennis aanwezig waar ook van kan worden geleerd. Wat betreft het strategisch onderzoek is het belangrijk om de politieke en beleidsomgeving actief mee te nemen. Daarnaast mag niet worden vergeten wat er in de samenleving speelt. Maar de Planbureaus dienen wel te blijven staan voor datgene waarvoor zij verantwoordelijk zijn: op een onafhankelijke manier beleidsrelevante kennis aanleveren die wetenschappelijk is gefundeerd.