PBL presenteert nieuw onderzoek voor VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow

De VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow (COP26) wordt gehouden van 31 oktober tot 12 november. De conferentie brengt partijen samen om te komen tot snellere actie voor het bereiken van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het PBL draagt bij aan het versterken van mondiale actie door middel van diverse studies en rapporten, die kunnen dienen om de kennisbasis te verbreden en de besluitvorming te ondersteunen.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda van COP26 zijn:

  • Bereiken van netto-nul emissies in 2050 en beperken van de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius
  • Mobiliseren van publieke en private middelen om het doel van netto-nul emissies in 2050 te bereiken
  • Realiseren van de noodzakelijke aanpassing van gemeenschappen en natuurlijke habitats aan de gevolgen van klimaatverandering
  • Afronden van het Paris Rulebook (de gedetailleerde regels die nodig zijn voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs)
  • Versterken van samenwerking tussen regeringen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere actoren

Het PBL beschikt over relevante kennis en inzichten voor COP26, in het bijzonder over trends in de mondiale uitstoot van broeikasgassen, over bijgestelde en nieuwe Nationally Determined Contributions, netto-nulemissiedoelen en scenario’s om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs binnen bereik te houden. Op deze pagina brengen wij de belangrijkste PBL-publicaties, maar ook nieuwe internationale rapporten en artikelen waaraan we bijdroegen, bijeen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie