Infographic-presentaties illustreren samenhang bij mondiale duurzame ontwikkeling

02-06-2022 | Nieuwsbericht

De wereld adresseert uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en biodiversiteitsverlies om het welzijn van huidige en toekomstige generaties te waarborgen. Deze uitdagingen zijn complex en hangen nauw met elkaar samen. Een samenhangende aanpak is daarom nodig om duurzame ontwikkelingstrajecten mogelijk te maken. In een reeks van zes infographic-presentaties toont het PBL verschillende soorten samenhang en strategieën om hiermee in de praktijk om te gaan.

Er is brede erkenning dat samenhangend beleid nodig is om recht te doen aan het onderling verbonden karakter van duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd is het in de praktijk adresseren van deze samenhang een uitdaging op zich. Het vereist inzicht in zowel het verband tussen de verschillende opgaven, waaronder uitruilmogelijkheden en meekoppelkansen, als benaderingen om hiermee om te gaan. In de loop der jaren heeft de samenwerking tussen het PBL en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken verschillende waardevolle inzichten op dit vlak opgeleverd. Met die inzichten als basis ondersteunt deze set van infographic-presentaties internationale beleidsmakers die samenhang in de (beleids)praktijk van mondiale duurzame ontwikkeling willen brengen.