Jaco Stremler benoemd tot sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het PBL

22-03-2022 | Nieuwsbericht

Ir. Jaco Stremler start per 1 juni 2022 als sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij volgt dr. Pieter Boot op, die per 1 januari 2022 gepensioneerd is.

De sector Klimaat, Lucht en Energie analyseert in samenhang het beperken van klimaatverandering, de transitie van het energiesysteem en de opgaven ten aanzien van de luchtkwaliteit. Stuk voor stuk complexe vraagstukken die de maatschappij op ieder schaalniveau – regionaal, nationaal, Europees en mondiaal – raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming op bovengenoemde onderwerpen.

Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving, is blij met deze benoeming: “Jaco past goed bij de opgave waar de sector KLE nu voor staat. Zorgen dat onze analyses goed blijven aansluiten bij de verbreding van het klimaatbeleid, zonder de robuustheid van onze rekenmeestertaken te verliezen.”

Jaco Stremler over zijn benoeming: “Ik kijk er naar uit om samen met de mensen van de sector Klimaat, Lucht en Energie en de andere PBL-collega’s bij te dragen aan één van de grootste uitdagingen waar we nationaal en internationaal voor staan: een schone en klimaatneutrale energievoorziening en samenleving. Daarvoor is goed beleid nodig en uit ervaring weet ik hoe belangrijk daarvoor gedegen analyses en cijfermatige onderbouwingen zijn. Die levert de sector Klimaat, Lucht en Energie van het PBL; onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Ik ben trots dat ik als sectorhoofd leiding mag gaan geven aan dit bevlogen en veelzijdige team van experts. Daarbij wil ik bruggen bouwen tussen wetenschap en beleid, tussen het PBL en de vakdepartementen, tussen de sector en andere onderdelen van het PBL en de wetenschap.”

Ir. J.A. (Jaco) Stremler is op dit moment directeur Luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2015 werkt hij in het luchtvaartdomein, hiervoor als projectdirecteur Schiphol.  Eerder was hij onder andere hoofdonderhandelaar Nationaal Energieakkoord en plaatsvervangend directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Jaco Stremler studeerde Werktuigbouwkunde in Rotterdam en Techniek & Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven.

In de periode tot 1 juni geeft ir. Martine Uyterlinde als waarnemend sectorhoofd leiding aan de sector KLE.