Terugblik What Works School 2022

Nieuws

Als afsluiting van ruim drie jaar onderzoek door het PBL naar ‘Regio Deals en brede welvaart’ werd op 10 maart de What Works School gehouden.

Marc Hameleers van LNV startte de dag met een mooie terugblik op het Regio Deal beleid van de afgelopen jaren en de rol die PBL gespeeld heeft in de kennisontwikkeling rond regionaal bredewelvaartsbeleid. Daarna was het woord aan emeritus hoogleraar Wim Derksen, die samen met PBL-onderzoeker Anet Weterings sprak over de inzichten van het PBL over wat het vraagt om brede welvaart in de regio te bevorderen. Nadat Anet uiteen gezet had dat brede welvaart bevorderen gaat om breed beschouwen en keuzes maken, merkte Wim Derksen op: “Brede Welvaart is eigenlijk een ander woord voor politiek. Het gaat erom alle relevante zaken te betrekken in de afweging en vervolgens besluiten nemen.”

Ook inspirerend was de gastlezing van de Belgische professor Koen Decanq, die uitleg gaf over welzijnsonderzoek en wat mensen in welke mate belangrijk vinden – belangrijke inzichten voor het denken over brede welvaart. In de paneldiscussie ’s middags kwam het burgerperspectief naar voren. De belangrijkste les die Marco Pastors (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) meegaf voor de Regio Deals die afgesloten gaan worden was dat de meeste beleidsprogramma’s al misgaan bij de formulering van de opdracht. “Denk dus goed na over het probleem en de opgave, voordat je beleid gaat maken en zorg dat er een aantal interventies zijn die de kern vormen van je beleidsprogramma. Als dat in orde is, dan wordt het veel makkelijker om langjarig commitment te krijgen.”

Daarnaast waren er zes enerverende workshop, waar beleidsmakers gezamenlijk over aan brede welvaart gerelateerde beleidsissues in gesprek gingen. Het was een lange zit online, maar de voortvarende leiding van moderator Nathan de Groot alsmede de vertaalslag van beeldend kunstenaar Jeroen de Leijer via rake tekeningen over wat de worstelingen zijn bij het in de praktijk brengen van brede welvaart in de regio bevorderen maakten veel goed. Dat zagen we terug in de levendige bijdrages van deelnemers en de voortdurende aanwezigheid van een groot aantal mensen.

External video URL